kalmia_non_pr_blight
nopr_kalmia7

Mountain laurel leaf blight
Phoma ?
Pete Angwin, VA
nopr_kalmia7.jpg


First image Previous image Back to gallery