kalmia_non_pr_blight
nopr_kalmia

Mountain laurel leaf blight
Phoma ?
Pete Angwin, VA
nopr_kalmia8.jpg


Back to gallery Next image Last image